Jak przygotować test online dla uczniów?

Poradnik stworzony przez nauczycieli dla nauczycieli

Krok 1: Nowy test

Po zalogowaniu na platformę przechodzimy do zakładki "Moje testy". Następnie dodajemy nowy test.
Moje testy

Krok 2: Ustawienia wstępne

Wpisujemy swoją nazwę testu, aby był dla nas rozpoznawalny. Tworzymy lub nie kategorię testu, np. testy z ułamków zwykłych. Opis – warto uzupełnić wpisując źródła materiałów, na podstawie których test został skonstruowany. Ułatwi to omawianie testu z uczniami, jak również tworzenie kolejnych, żeby np. nie dublować wykorzystanych zadań.
Ustawienia wstępne

Krok 3: Strona postępu konfiguracji

Po utworzeniu testu wyświetli się strona podsumowująca konfigurację testu. Dzięki niej dowiesz się, co jeszcze musisz zrobić, aby wystartować test. Mimo tego, że w teście brakuje już tylko pytań, sprawdź wszystkie ustawienia, aby test przebiegł zgodnie z oczekiwaniami.
Podsumowanie konfiguracji testu

Krok 4: Menedżer pytań

Przyszedł czas na dodanie pytań do testu.
Menedżer pytań

Krok 5: Edycja pytania

Wpisujemy treść, definiujemy typ pytania oraz podajemy możliwe odpowiedzi. W razie konieczności możemy usunąć lub dodać kolejną odpowiedź. Pamiętajmy, aby wybrać tę poprawną. Możemy poprosić uczniów, aby rozwiązania lub obliczenia wykonywali w zeszytach, które później sprawdzimy. Ustalamy punktacje i zapisujemy ustawienia.
Edycja pytania

Krok 6: Warianty testu – losowość pytań

Czas na ustalenie wariantów testu. Możesz zdecydować, czy pytania mają występować w stałej lub losowej kolejności. W celu zaawansowanej edycji zestawów testowych można rozpocząć „ręczną” konfigurację i samodzielnie dobierać pytania do zestawów. Będzie to pomocne jeśli nie chcesz, aby podobne pytania wystąpiły w tym samym zestawie.
Warianty testu – losowość pytań

Krok 7: Sposób udostępnienia testu

Są cztery możliwości. Skupmy się na dwóch najczęściej stosowanych. Opcja 1 - wysyłasz całej grupie/klasie link do testu, np. za pomocą wiadomości w dzienniku elektronicznym. To w przypadku testów ćwiczeniowych jest wystarczające. Opcja 2 – wysyłasz każdemu z osobna link z kodem dostępu dla jednej osoby i wymuszasz bardziej indywidualną pracę. Warunek – musisz wcześniej zebrać adresy email rozwiązujących.
Dostep do testu

Krok 8: Przed wejściem do testu

Podaj instrukcje do testu, w których poinformujesz np., ile czasu uczniowie powinni przewidzieć na rozwiązanie testu, czy potrzebny będzie zeszyt na obliczenia pomocnicze lub notatki, itd. Jest to istotne, bo testów nie można zatrzymać i skończyć później. Dodatkowo zdefiniuj dane osobowe, które pomogą Ci w identyfikacji rozwiązujących. Nie martw się – pobieranie danych do identyfikacji uczniów w celach związanych z pracą w szkole jest zgodne z RODO. W obecnych czasach nie ma już chyba szkół, które nie miałyby podpisanych zgód na przetwarzanie danych osobowych dzieci.
Przed wejściem do testu

Krok 9: Oceny i strona końcowa testu

Możliwości konfiguracji jest wiele. Podstawową jest próg na zaliczenie, tylko wtedy uczeń dowie się, czy zaliczył lub nie zaliczył testu. Oceny można także zdefiniować szczegółowo (punktowo, procentowo). Jeśli wybierasz tę opcję, to ustal punkty/procenty i kliknij w przycisk dodaj przedział. Ustawisz tam konkretne progi zgodne z obowiązującym PSO. Jeszcze tylko zaznacz, co uczeń będzie widział po zakończeniu testu i gotowe.
Opcje oceniania i podsumowania

Krok 10: Ograniczenie czasu na rozwiązanie testu

W przypadku tych ustawień dużo zależy od tego, do kogo adresujemy test i w jakim celu. Jeśli jest to forma nauki (quiz) obostrzenia czasowe nie muszą być restrykcyjne. W przypadku sprawdzianu dobrze jest restrykcyjnie ograniczyć czas i umożliwić przystąpienie do testu tylko w określonym czasie.
Ograniczenie czasu na test

Krok 11: Uruchomienie testu

Konfiguracja zakończona. Pozostaje uruchomić test. W przypadku zdefiniowania zadanego czasu, w trakcie którego test automatycznie ma się aktywować, w menu konfiguracyjnym widoczny będzie przycisk „Zaplanuj test”.
Uruchomienie testu

Krok 12: Wyniki i monitoring „na żywo”

Podczas testu masz możliwość obserwowania, na jakim pytaniu jest aktualnie dany rozwiązujący. Po zakończonym teście czekają na Ciebie ocenione prace uczniów. Ułożenie testu to inwestycja, którą cieszysz się patrząc na tabelę z wynikami!
Wyniki i monitoring

Utwórz test online dla swoich uczniów