Wiarygodne wyniki

Poznaj kilka podstawowych zasad rzetelnego testowania

Zestawy testowe

Tworzenie zestawów testowych pozwoli ograniczyć szanse powtórzenia się pytań lub wymiany informacji między rozwiązującymi. Odpowiednia ilość pytań zagwarantuje, że każdy z wygenerowanych zestawów testowych będzie unikatowy.

Ukrywanie poprawnych odpowiedzi

Dzięki tej funkcjonalności rozwiązujący nie dowiedzą się, jakie powinny być właściwe odpowiedzi. Zabezpieczenie to w połączeniu z utworzeniem wielu zestawów testowych sprawia, że nawet przy wielokrotnych próbach rozwiązania testu odpowiedzi na pytania nie są oczywiste.

Ograniczenie czasu

Możesz ograniczyć czas przeznaczony na odpowiedź na pytanie lub rozwiązanie całego testu. Zadanie to ma kluczowe znaczenie, ponieważ zbyt długi dostępny czas daje możliwość poszukiwania informacji w innych źródłach niż własna wiedza.

Ostrzeżenia i blokady

Aplikacja umożliwia wykrycie faktu włączenia innych programów, wyszukiwania informacji w Internecie lub innych działań mogących mieć niekorzystny wpływ na wiarygodność wyników. Podczas każdorazowej próby oszustwa rozwiązujący otrzyma ostrzeżenie. Po przekroczeniu limitu ostrzeżeń rozwiązywanie testu może zostać zablokowane.
Opcję tę można wyłączyć, co jest przydatne, np. podczas przeprowadzania testu o charakterze rozrywkowym.

Monitoring rozwiązujących

Oprócz tabeli wyników istnieje możliwość obserwowania aktualnych postępów rozwiązujących. To także dostarcza cennych informacji. Dzięki nim dowiesz się, w jaki sposób rozwiązujący odpowiadają na pytania.

Śledzenie czasu odpowiedzi

Jako twórca testu posiadasz informacje, ile czasu poszczególni rozwiązujący odpowiadali na każde z pytań znajdujących się w teście. Pozwala to ocenić rzetelność otrzymanych odpowiedzi.

Aktywność okna/karty w przeglądarce

Liczbę ostrzeżeń, wyświetlonych poszczególnym rozwiązującym, możesz wykorzystać do analizy rzetelności uzyskanych przez nich wyników. Jeśli blokujesz rozwiązywanie testu po ustalonej liczbie ostrzeżeń, otrzymasz również dane nieuczciwych rozwiązujących.