Najczęściej zadawane pytania

Sprawdź, czy inni mieli wcześniej ten sam problem

1. Tworzenie testu

1. Mam bazę pytań. Czy jest możliwość ich importu?
Jeśli posiadasz testy w formie elektronicznej, skontaktuj się z nami. Być może wspólnie uda nam się zaimportować je do aplikacji Testportal. Zaoszczędzisz w ten sposób czas na wprowadzaniu testów do systemu.
2. Co zrobić, jeśli dołączone logo jest niewyraźne?
Logo jest odpowiednich rozmiarów i odpowiedniej jakości, jeśli z pliku graficznego usunięto niepotrzebną przestrzeń i zostawiono jedynie ważne elementy graficzne. Ta zasada sprawdza się w znacznej większości przypadków. Niekiedy może okazać się to jednak niewystarczające. Zachęcamy wtedy do skorzystania z formularza kontaktowego, aby z naszą pomocą odpowiednio dopasować rozmiary oraz zawartość obrazka z logo.
3. Co się stanie, jeśli nie aktywuję zestawów testowych?
Na ekranie konfiguracji zestawów testowych jest domyślnie zaznaczona opcja "Losowa kolejność pytań", co spowoduje, że wszyscy rozwiązujący otrzymają zestaw składający się ze wszystkich pytań utworzonych dla danego testu w losowej kolejności. Jeśli odznaczysz opcję "Losowa kolejność pytań", każdy rozwiązujący otrzyma dokładnie te same pytania, dokładnie w tej samej kolejności, w jakiej znajdują się one w Menedżerze pytań.
4. Do czego służy i jak działa test w trybie dostępu "Link (trening/quiz)"?
Jest to rodzaj testu w szczególności nadający się do przygotowania do właściwego sprawdzianu. Rozwiązujący może rozwiązać test nieskończoną ilość razy. Po każdym pytaniu ma możliwość sprawdzenia swoich odpowiedzi. Może to także zrobić po zakończeniu testu. Czas odmierzany jest zgodnie z ustawieniami, ale nie jest tak restrykcyjnie sprawdzany. Wyniki z tego rodzaju testu są zapisywane anonimowo (jedynie w celu otrzymania statystyk).
5. Czy przy pomocy Testportalu można utworzyć również test przeznaczony do wydruku?
Tak. Testportal zapewnia dostęp do generatora arkusza testowego, karty odpowiedzi oraz klucza odpowiedzi. Możesz także utworzyć kilka zestawów testowych i wydrukować je oraz odpowiadające im kartę oraz klucz odpowiedzi.
6. Czy platforma posiada wbudowany edytor równań matematycznych lub chemicznych?
Tak.
7. Czy do pytania mogę dołączyć plik audio?
Tak.
8. Czy do pytania mogę dołączyć plik MS Excel?
Tak.
9. Czy rozwiązujący mogą dołączać pliki do odpowiedzi na pytanie?
Tak. W przypadku pytania opisowego można udzielić obszernej odpowiedzi, w tym użyć załączników.
10. Jakie są wymagane dane osobowe przed przystąpieniem do testu?
Jako twórca testu decydujesz, których danych osobowych wymagasz. Możesz je wybrać w dowolny sposób.
11. Konfiguracja testu jest kompletna, ale nie mogę wejść do testu. Co robić?
Prawdopodobnie nie aktywowałeś/-aś testu. W menu konfiguracyjnym znajduje się przycisk „Aktywuj test” lub „Zaplanuj test” w zależności od ustawień czasowych. Należy go użyć, aby test stał się dostępny dla rozwiązujących.

2. W trakcie testu

1. Dlaczego po uruchomieniu lub zakończeniu testu nie mogę edytować pytań i zestawów testowych?
Testportal zakłada powiązanie pytań stworzonych w teście z testem samym w sobie. Jeśli chcesz modyfikować pytania lub zestawy testowe po uruchomieniu testu, musisz go zduplikować. Powiązanie testu z pytaniami jest uzasadnione tym, że ponowne uruchomienie tworzy kolejny termin rozwiązywania, dzięki czemu istnieje możliwość porównania wyników z różnych terminów. Gdyby pytania albo zestawy testowe zostały zmienione wyniki byłyby nieadekwatne i nie nadawały się do porównania.

3. Po zakończeniu testu

1. Co oznaczają terminy rozwiązywania testu?
Termin to nic innego, jak ponowne uruchomienie testu z tymi samymi pytaniami i zestawami testowymi w innym czasie.
2. Rozwiązujący znają już swoje wyniki, a ja zmieniam kryteria oceniania. Co teraz?
Jeżeli zmieniono kryteria oceniania, istnieje możliwość poinformowania rozwiązujących o wynikach według nowych kryteriów. Należy zaznaczyć odpowiednią opcję na stronie "Kryteria zaliczeniowe" i potwierdzić przyciskiem "Przetwarzaj wyniki".
3. Co, jeśli wysłano już certyfikaty, a zmieniono kryteria oceniania?
Certyfikaty należy wysłać ponownie, ponieważ prawdopodobnie zmienią się też oceny oraz decyzje o zaliczeniu/niezaliczeniu testu.
4. Jak rozliczana jest liczba rozwiązujących?
Podczas tworzenia testu, w zakładce "Dostęp do testu", określana jest maksymalna możliwa liczba osób, które będą mogły rozwiązać test. Po zakończeniu testu możliwa liczba rozwiązań Twoich testów w miesiącu (wynikająca z ograniczeń licencyjnych) zostaje pomniejszona o faktyczną liczbę osób, które rozwiązały Twój test, a nie maksymalną możliwą liczbę zdefiniowaną w ustawieniach testu.
5. Jak skasować wyniki?
Wyników nie kasuje się z poziomu „Bazy wyników”, lecz konkretnego testu. Wejdź do danego testu, przejdź do zakładki „Wyniki”, zaznacz wiersze (wyniki) w tabeli i usuń je.

4. Rozwiązywanie testu - sekcja dla rozwiązujących testy

1. Czy rejestracja jest konieczna, aby rozwiązywać testy?
Posiadanie konta NIE jest potrzebne do rozwiązywania testów. W zależności od rodzaju dostępu do testu (który określa jego twórca) musisz znać link, indywidualny kod dostępu lub hasło grupowe.
2. Dlaczego, aby rozwiązać test wymagane jest podanie danych osobowych?
Dane osobowe, które należy podać przed przystąpieniem do testu, określa jego twórca. Dane te są dostępne tylko dla autora testu.
3. Otrzymałem dwa lub więcej kodów dostępu, który jest właściwy?
Ten, który został wygenerowany najpóźniej. Prowadzący może zmieniać ustawienia testu i być może przez pomyłkę wygenerował kody dostępu dwa razy.
4. Jakie znaczenie ma pole "Dodatkowe informacje"?
Instrukcje, jak wypełnić pole "Dodatkowe informacje", powinieneś otrzymać od twórcy testu.
5. W jaki sposób dowiem się, które odpowiedzi są poprawne?
Pokazywanie/ukrywanie poprawnych odpowiedzi jest zależne od ustawień, jakie wprowadził twórca testu. Jeśli wyraził zgodę na pokazywanie poprawnych odpowiedzi, będziesz mógł je zobaczyć klikając link "Zobacz poprawne odpowiedzi" na końcowej stronie (podsumowania) testu.
6. Czy otrzymam jakieś potwierdzenie rozwiązania testu i uzyskanego rezultatu?
Tak, ale być może nie od razu. Prowadzący test ma możliwość zmiany kryteriów zaliczeniowych i schematu oceniania. Dopiero jeśli wprowadzi korekty (o, ile będą w ogóle potrzebne) i oceni pytania opisowe (jeśli test je zawierał) zostaną wysłane powiadomienia. Możesz także otrzymać na adres e-mail certyfikat potwierdzający uczestnictwo i uzyskany wynik, jeśli autor testu ma możliwośc ich wystawiania. Istnieje także opcja, że autor testu wręczy Ci certyfikat osobiście.

5. Oferta biznesowa

1. Co oznacza sformułowanie "liczba zebranych wyników"?
"Liczba zebranych wyników" oznacza liczbę, ile razy utworzone przez Ciebie testy będą mogły zostać rozwiązane.
2. Czy są możliwe rabaty?
Tak. Przy płatności rocznej za dowolne konto przewidziany jest atrakcyjny rabat.
3. Czy w każdej chwili mogę zmienić swój plan na inny?
W każdej chwili możesz zmienić konto na lepsze. Wymagana opłata będzie różnicą pomiędzy aktualnie wniesioną, a wymaganą, aby używać nowego konta.
4. Czy mogę zrezygnować w dowolnym momencie?
W każdej chwili możesz zaprzestać używania Testportalu.
5. Jakie formy płatności akceptujecie?
Szybkie przelewy internetowe, karty płatnicze, tradycyjne przelewy bankowe.
6. Czy wystawiacie faktury VAT?
Tak.
7. Co, jeśli opłacę to samo konto przed wygaśnięciem opłaty abonamentowej?
Spowoduje to, że okres, za jaki opłacono abonament, stosownie się zwiększy.
8. Co, jeśli opłacę konto wyższego typu przed wygaśnięciem opłaty abonamentowej?
Twoje aktualnie posiadane konto natychmiast zmieni typ na konto wyższego typu. Nie wyjdziesz na tym źle, ponieważ opłata naliczona za nowy abonament zostanie stosownie pomniejszona, uwzględniając czas, jaki pozostał Ci w ramach aktualnie posiadanego planu abonamentowego.
9. Co, jeśli opłacę konto niższego typu przed wygaśnięciem opłaty abonamentowej?
Twoje konto zmieni typ na konto niższego typu po wygaśnięciu aktualnie posiadanego konta.
10. Co stanie się po wygaśnięciu okresu próbnego lub opłaty abonamentowej?
Twoje testy zostaną zamrożone, ale cały czas będziesz mieć dostęp do zebranych dotychczas wyników.
11. Czy plany abonamentowe zawierają ukryte koszty?
Nie.
12. Czy wymagane jest podpisanie umowy?
Jeśli chcesz podpisać z nami umowę, chętnie to zrobimy. Natomiast nie wymagamy jej podpisania. Testportal działa na zasadzie pay-as-you-go. Oznacza to, że opłacasz swoje konto za taki okres, jaki potrzebujesz.

6. Oferta edukacyjna

1. Czy istnieje oferta dla większej ilości nauczycieli z jednej szkoły?
Skonaktuj się z nami i napisz, ilu nauczycieli z Twojej szkoły chciałoby korzystać z platformy Testportal.
2. Co oznacza limit przechowywanych wyników?
Pakiet EDU Bezpłatne oferuje pełne możliwości platformy w zakresie tworzenia i przeprowadzania testów. Nakłada jednak limit na ilość przechowywanych danych – na koncie można posiadać 100 wyników z wszystkich posiadanych testów. Jeśli limit ten okaże się niewystarczający, wystarczy skasować wyniki z poprzednich testów, aby zrobić miejsce nowym lub przejść na pakiet EDU.
3. Czy zbieranie danych osobowych uczniów lub studentów w testach online jest zgodne z RODO?
Zbieranie danych osobowych w testach online nie różni się od zbierania ich w inny sposób, np. na sprawdzianach papierowych. Zbieranie danych osobowych przez Użytkowników jest zgodne z RODO, jeśli posiadają oni zgody na przetwarzanie danych osobowych lub posiadają je instytucje (np. szkoły lub uczelnie), dla których Użytkownicy przeprowadzają testy w ramach swoich obowiązków zawodowych.
4. Czy macie jakąś instrukcję, jak przygotować test online dla uczniów?
5. Jestem nauczycielem i omyłkowo założyłem konto z oferty biznesowej. Czy mogę zmienić typ konta na edukacyjne?
Jeśli przypadkowo założyłeś/-aś konto biznesowe, napisz do nas
6. Czy uczniowie ponoszą jakieś koszty?
Nie. Ponadto uczniowie nie muszą posiadać kont. Konta przeznaczone są dla twórców testów.

7. Inne

1. Czy mogę zlecić Wam przeprowadzenie testu?
Tak, przyjmujemy takie zlecenia.
2. Jak dużą liczbę rozwiązujących jednocześnie obsługujecie?
Taką, jaka jest wymagana. Jeśli przewidujesz, że do testu w jednym czasie przystąpi więcej niż 1000 osób napisz do nas i upewnij się, że platforma będzie działać stabilnie.
3. Link aktywacyjny nie dotarł. Co robić?
Sprawdź, czy e-mail użyty do rejestracji konta nie zawiera błędu, np. literówki.
Zdarza się, że wiadomości kwalifikowane są przez serwery pocztowe jako spam, oferty, powiadomienia, itd. Sprawdź dokładnie wszystkie foldery i zakładki swojej poczty. Jeśli masz pewność, że wiadomość nie dotarła, napisz do nas.