Ekologia

Społeczna odpowiedzialność biznesu, na jaką Cię stać

Wspólnie chronimy drzewa

Wykorzystanie testów w formie elektronicznej pozwala chronić jeden z najbardziej eksploatowanych surowców - drewno.
Z jednego średniej wielkości drzewa można wyprodukować około 60 kg papieru. Przyjmując wagę pojedynczej kartki jako 5 g, można oszacować, że z jednego drzewa otrzymujemy w przybliżeniu 8000 kartek papieru. Powyższe założenia są podstawą obliczeń, ile drzew udało się ocalić dzięki wykorzystaniu testów online.
Liczba udzielonych odpowiedzi
Średnia liczba pytań, mieszcząca się na kartce papieru
Liczba kartek, jaką można otrzymać z jednego drzewa
706369702
5
8000
Testy ocalają drzewa
Ocalonych drzew: 17 659