Selekcja kandydatów w Twoim zespole HR

Współpraca w ramach konta MAX

Aplikacja Testportal wykorzystywana jest przez działy HR w codziennych procesach selekcji kandydatów do pracy. Dzięki wspólnej bazie wyników rekruterzy działający w ramach jednej licencji MAX mają dostęp do wyników wszystkich kandydatów.
Testy rekrutacyjne dla HR team
Test może zostać udostępniony kandydatom na kilka sposobów. W rekrutacji zalecamy wykorzystać indywidualne kody dostępu, które zagwarantują, że test zostanie przydzielony konkretnej osobie.
Przebieg selekcji z testami
Intuicyjne filtry ułatwiają wyszukiwanie wyników kandydatów. Rekruterzy mają także dostęp do wyników szczegółowych, z których mogą dowiedzieć się, jak długo kandydaci odpowiadali na poszczególne pytania i jakie zaznaczyli odpowiedzi. Wydruk arkusza testowego z naniesionymi odpowiedziami stanowi znakomitą podstawę do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.