Testy wiedzy konsultantów biura obsługi

Współpraca w ramach konta MAX

Podstawą dobrze działającego biura obsługi klienta i call center jest przygotowanie merytoryczne do pracy. Testy wiedzy dla nowych pracowników oraz okresowa weryfikacja znajomości oferty i produktów firmy motywują do gruntownego powtórzenia materiałów szkoleniowych. Dzięki automatycznej ocenie testów możemy częściej sprawdzać wiedzę. Pozwoli to możliwie szybko zdiagnozować potrzeby szkoleniowe, aby zareagować odpowiednim coachingiem. Zastosowanie testów wykaże również, czy błędy pracowników wynikają z braków w wyszkoleniu, czy z niedbałości.
System weryfikacji wiedzy pracowników
System automatycznej weryfikacji wiedzy konsultantów, utworzony w oparciu o aplikację Testportal, dostarczy również cennych informacji, jak konsultanci przygotowywali się do pracy na przestrzeni czasu. Będzie to bardzo przydatne podczas oceny okresowej pracownika.